วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ชีวิตที่ไม่ถดถอย


ชีวิตที่ไม่ถดถอย


คิดดี ทำดี เกิดขึ้นได้ง่าย แต่ยากที่ความดีเหล่านั้นจะถูกลืมเลือน
ความสุขที่ยั่งยืนจึงเกิดขึ้นได้จริง ถ้าเชื่อมั่นและศรัทธาในการเป็นคนดี

Having good thoughts and doing good deeds are doable,
But the consequences are unforgettable.
One with good faith and strong will to be good shall receive lifelong happiness.

ชีวิตที่ไม่ถดถอย เกิดขึ้นจากการปฏิบัติทั้ง กาย วาจา ใจ ฝึกให้เป็นนิสัยและเตือนใจอยู่เสมอว่า คุณภาพของเราต้องเพิ่มขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงและนับหนึ่งทุกวัน ค่านิยมและพฤติกรรมต้องไปด้วยกัน เช่น

มีรายได้เท่าไรก็ใช้เท่านั้น แต่ต้องควบคู่ไปกับการเก็บออม ย้ำว่าต้องควบคู่ ไม่มีการเว้น สลึงหนึ่งก็สามารถสลัดความถดถอยของชีวิตได้ เราจะไม่ใช่คนที่จนติดดิน จะไม่ใช่คนที่รวยจนเลยหลักเครื่องคิดเลข ศีลธรรม จริยธรรม ก่อให้เกิดการช่วยเหลือโอบอ้อมซึ่งกันและกัน เป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้การใช้ชีวิตปกติ ไม่แย่งชิงจนกระทั่งอยู่ร่วมกันไม่ได้ ส่วนวิธีการจ่ายเงินที่มีประโยชน์ เช่น ซื้อสินค้าไทยที่ผลิตได้คุณภาพ ผู้ซื้อจะได้ของใช้เช่นเดิมในราคาเหมาะสม แต่ช่วยให้เกิดงานภายในประเทศ ซื้อของจะต้องรู้ว่านำไปใช้ประโยชน์อะไร ถ้าคิดยังไม่ได้ก็จะไม่นำเงินออกจากกระเป๋า ใช้บัตรเครดิตช่วยในการทำบัญชีและฉุกเฉิน จ่ายเมื่อถึงเวลาไม่ให้เกิดหนี้ค้างเสียดอกเบี้ย หรือกู้เงินนอกระบบ ละเว้นการใช้เงินเกินตัว

                กล้าเผชิญความเป็นจริง อย่าตกอยู่ในวังวนของภาพพจน์ กระแส ความฝัน คุณค่าและความดีไม่มีวันสูญหายไปจากตัวตน ต้องไม่ยอมกระทำผิด แม้เพียงแค่ความคิดที่จะทำ ต้องเชื่อว่าการทำไม่ดีจะเป็นตัวถ่วงทำให้ชีวิตถดถอย เกิดความกลัวที่จะใช้ชีวิตอย่างปกติ ร้อนและทุรนทุรายอยู่ตลอดเวลากับความต้องการที่ไม่สิ้นสุด เราต้องฝึกความสามารถ การเป็นผู้นำ ศึกษาและสร้างวิสัยทัศน์ที่กว้างของตนเอง นำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานที่ต้องรีบคว้าไว้  อย่าช้า ชีวิตไม่ได้ยืนยาว เวลาไม่เคยวิ่งถอยหลัง  โอกาสอาจไม่เกิดขึ้นอีก แต่ต้องไม่ทำงานเกินกำลัง อย่าคิดเข้าข้างตัวเองอย่างเดียว ก่อนปฏิบัติให้คิดสองด้าน ทั้งข้อดีและข้อเสีย รวมถึงการถอยตั้งหลักใหม่ เมื่อไม่เป็นไปตามสิ่งที่คาดหวังไว้

                สละประโยชน์เล็กเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น ถ้าผลิตสินค้าแล้วมีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมหรือเอาเปรียบผู้อื่น  ควรเลี่ยง หรือคิดวิธีแก้ผลเสียให้ได้ก่อนจึงจะทำ รู้จักนำกำไรบางส่วน ตอบแทนสังคม ต้องมั่นใจและท่องไว้เสมอว่าไม่มีสิ่งใดได้มาโดยไม่กระทำและพยายาม ของที่ได้มาด้วยวิธีไม่ถูกต้องเป็นสิ่งไม่ยั่งยืนและไม่เป็นมงคลแก่ตนทั้งชีวิตและความคิดที่จะถูกฝังไว้กับตัว การทำงานวันละ 4 ชั่วโมง จะประสบความสำเร็จเท่ากับ 8 ชั่วโมง ในความจริงเป็นไปไม่ได้ สิ่งที่ได้มาโดยไม่ต้องพยายาม คือ ความชราภาพและความถดถอย จะรอให้มีผู้มาช่วยหรือสวัสดิการสังคมดีๆ ในขณะที่องค์กรหรือประเทศโดยส่วนรวมยังไม่พร้อม ศักยภาพไม่ถึง สิ่งที่ต้องการก็ไม่สามารถเป็นความจริง ถ้าฝืนก็จะเกิดผลเสียจากปัจจัยที่ไม่สมดุลเหล่านั้น ดังที่เห็นได้จากภาวะปัจจุบันโดยทั่วไป ดังนั้น ถ้าสะสมความสุขเฉพาะหน้าก็จะพบกับความถดถอยที่ยาวนานเพราะความเสื่อม ก็มีดอกเบี้ยทบต้นเช่นเดียวกัน

                ความสำเร็จกับความล้มเหลวเป็นของคู่กัน แต่ทางออก คือ ความขยัน อดทน และพากเพียร ตัวช่วยคือหนังสือ ภูมิปัญญาใช่ได้มาเหมือนน้ำฝนแต่ต้องดิ้นรนค้นคว้า ต้องอ่านทุกวัน ตั้งต้นด้วยวัตถุดิบที่ดีถ้าผสมกับขบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ สุดท้ายก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์

                 ชีวิตจะไม่ถดถอย ถ้าเลิกคิดเลิกหวังสิ่งที่เกินตัว เลิกอยากได้ของผู้อื่น ไม่เปรียบเทียบตนเองหรือมีความต้องการเป็นเหมือนคนอื่น แต่ให้เทียบกับตนเองวันนี้กับวันวานเพื่อเพิ่มการทำดีขึ้นทุกๆ วัน และรู้จักการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ทุกเช้าตื่นขึ้นด้วยความสุข

 พูดจาสุภาพ ถ่อมตน คนรอบกายจะจริงใจ สดใส สุขภาพจิตของเราจะดีและสุขภาพกายจะถดถอยช้าได้ด้วยการออกกำลังกายทุกวัน เรารู้อนาคตจะไม่ถดถอยถ้าเราสร้างเส้นทางของตัวเอง เศรษฐกิจ หรือสังคม จะถดถอย แต่เราจะไม่ไปในเส้นทางนั้น ขึ้นอยู่กับตัวเราเอง

ที่มา : พีระพงษ์ กลิ่นละออ (กรุงเทพธุรกิจ ธุรกิจการตลาด 26 .. 54)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น