วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

คติธรรม


คติธรรม

น้ำใจ                       เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด เพราะหาได้ยากที่สุด

คนมีน้ำใจ                 จึงเป็นผู้ที่มีค่าที่สุด และหาได้ยากที่สุด ใครได้ผู้มีน้ำใจเป็นมิตร

                                         เท่ากับได้แก้วมณีอันมีค่า  ไว้เป็นสมบัติติดตัว

ความเสียสละ            เป็นสิ่งที่ดีที่สุด เพราะทำยากที่สุด

คนเสียสละ               จึงเป็นคนที่ดีที่สุด และหาได้ยากที่สุด ใครได้คนเสียสละเป็นเพื่อน

                                         เท่ากับได้แก้วสารพัดนึกไว้ครอบครอ

สิทธิการยะ             หญิงชายใดมีน้ำใจและมีความเสียสละ จัดเป็นผู้ประเสริฐ ท่านได้คบหา

                                         สมาคมกับหญิงชายนั้น ย่อมมีแต่ความสุขสวัสดีแลฯ
พระเทพปริยัติโมลี  (วัดราชโอรสาราม)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น