วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

นิราศเดอะเลกาซี่ริเวอร์แคว


นิราศเดอะเลกาซี่ริเวอร์แคว   (23-24 มิถุนายน 2555)
นิราศร้างห่างบ้านมาในครานี้
 กิจกรรมทัวร์สุขภาพกาญจนบุรี                                          แสนยินดีสุขหทัยที่ได้มา
 สหกรณ์ฯมอบสิ่งดีมีมาให้                                                   สมาชิกสูงวัยใจหรรษา
 รถแล่นผ่านเพลินไปในมรรคา                                             ทัศนางามตาพาเบิกบาน
                เดอะเลกาซี่ริเวอร์แควรีสอร์ท                              รถมาจอดถึงที่หมายใจสุขศานต์
เริ่มพิธีเปิดบรรยายเรื่องผลงาน                                           สวัสดิการสหกรณ์นี้มีมากมาย
 มื้อกลางวันอิ่มหนำสำราญพลัน                                        ขมีขมันกิจกรรมนำสมหมาย
 ตรวจเม็ดเลือดสุขภาพของหญิงชาย                                  ฟังบรรยายความรู้ดีมีปัญญา
                อันความรู้ใหม่ในครั้งนี้                                          ไม่รอรีแก้ไขในปัญหา
 ลดไขมันเนื้อสัตว์กันเถิดนา                                                 ผักผลไม้มีค่าสารพัน
 รับประทานผักผลไม้ให้ได้เพิ่ม                                            ออกกำลังกายเสริมเติมอยู่พร้อมสรรพ์
 พักผ่อนให้เพียงพอเป็นสำคัญ                                            อีกจิตนั้นอย่าเครียดไปด้วยไม่ดี
                  เสร็จบรรยายรับประทานอาหารว่าง                 โปรแกรมวางไว้ให้ได้สุขศรี
กลุ่มหนึ่งวิเคราะห์เม็ดเลือดกันทันที                                    กลุ่มสองนี้เข้าสปาพาสุขใจ
ตัวเรานั้นจัดไว้ในกลุ่มหนึ่ง                                                  ต่างทราบถึงผลเลือดฟังเฉลยไข             
บอกอาการเม็ดเลือดทุกคนไป                                            อย่าเหลวไหลปรับพฤติกรรมนำสุขพลัน
                   ถึงเวลาสังสรรค์กันค่ำคืนนี้                              สุขชีวีกิจกรรมนำสุขสันต์
คร้นรุ่งเช้าได้เวลาไม่ช้ากัน                                                  ฝ่าหลุนกงนั้นผนึกฝึกใจกาย                                            
 ถึงเวลาชวนไปทานอาหารเช้า                                            สุขจริงเราใกล้ชิดมิตรสหาย
 กิจกรรรมเช้านี้ยังมีสบายสบาย                                        ทั้งหญิงชายสดชื่นรื่นกมล
                แอโรบิคในน้ำฉ่ำหทัย                                       แม้นสูงวัยยังแคล่วคล่องไม่หมองหม่น
 ออกลีลาท่าทางกลางสายชล                                           ดูสุขล้นลีลาพาเพลิดเพลิน                   
 ซาวน่าอบไอน้ำฉ่ำฤทัย                                                   สมุนไพรใช้บริการไม่เคอะเขิน
  จากุชชี่สปาพาดำเนิน                                                    เจิดจำเริญวารีบำบัดได้หลายลีลา
                   กิจกรรมนำสุขเพียงสองวัน                           สุขอนันต์ประทับใจในคุณค่า
   ขอขอบคุณผู้จัดทุกท่านนา                                           บริการทุกเวลาพาสุขพลัน
   อีกขอบคุณมวลมิตรสหกรณ์                                        จึงฝากกลอนมอบให้จากใจฉัน
    แม้นอ่อนด้อยในสัมผัสอภัยกัน                                    นิจนิรันดร์ขอสุขภาพดีทวีเทอญ
 
                                                          เก็บมาฝากโดย    สมาชิกเลขที่  2135

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

เก็บตก (2)


เก็บตก (2)

รัตนา โชติเลอศักดิ์ (5745)

            เก็บตกมาแล้วจ้ะ ความมีว่าเมื่อวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.30 – 12.00 . ได้มีการเสวนาเรื่อง บทบาทของ สอ.มก.ในการเกื้อกูลสังคม ห้องประชุมพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคาร สอ.มก.36 ปี เริ่มรายการปาถกฐาพิเศษ โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อาบ นคะจัด ปราชญ์สหกรณ์ นักสหกรณ์แห่งชาติปี 2543 ว่าด้วยเรื่อง โครงสร้างของ สอ.มก. บทบาทของ สอ.มก. ในการเกื้อกูลสังคม และข้อสรุปรวมถึงข้อเสนอแนะ สมาชิกท่านใดต้องการข้อมูลดังกล่าว สามารถสอบถามจาก สอ.มก.ได้ ต่อจากนั้น เป็นการเสวนา บทบาทของ สอ.มก. ในการเกื้อกูลสังคมดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รองประธานกรรมการ สอ.มก. รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ผู้ร่วมเสวนามี 3 ท่าน ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์เดรดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ประธานกรรมการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและ ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ รองประธานกรรมการ สอ.มก. ข้อมูลทั้งหมด ท่านสมาชิกสามารถสอบถามได้จาก สอ.มก.

การเกื้อกูล จะหมายถึงการพัฒนา หรือ การช่วยเหลือต่างก็เป็นเรื่องดี สอ.มก. ได้ทำสิ่งดีๆ สังคมดี ประเทศชาติดี พวกเราก็ควรจะได้ดีด้วย คำว่า สังคม อาจารย์ ดร.จีรศักดิ์ได้ให้คำนิยาม และได้เน้นด้านการเกื้อกูลสังคมภายนอก เพราะการเกื้อกูลสังคมภายในได้มีการพูดกันมากแล้ว อาจารย์ ดร.จีรศักดิ์ ยังมีความเห็นส่วนตัวที่ประสงค์จะตั้งงบค่าใช้จ่ายช่วยเหลือเกษตรชนบทมี .ดร.สุมินทร์ สุมทคุปต์  อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้การสนับสนุนดังกล่าว ส่วนดิฉันไม่มีความเห็น เพราะขาดความรู้เรื่องดังกล่าว แต่เคยได้ยินผู้รู้สอนไว้ว่า การช่วยเหลือต้องไม่ยื่นปลาให้ ให้สอนคนตกปลาให้เป็น จริงๆแล้ว ควรดูสถานการณ์ด้วย เพราะผู้ต้องการช่วยเหลือกำลังหิวข้าวจะตายอยู่แล้ว เราก็ควรหยิบยื่นปลาให้กินเพื่อยืนได้ก่อน แล้วจึงสอนให้ตกปลาให้เป็น เอาเถอะ ดิฉันมีข้อเสนอให้พิจารณาความช่วยเหลือ 3 ข้อ ดังนี้

            ข้อ 1 สะพานลอยที่คนเดินข้ามถนนสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังขาดหลังคาบังแดดบังฝน จึงขอเสนอให้ช่วยสร้าง แม้งบจะสูง อาจตั้งงบผูกพันระยะยาว เพราะถ้าสร้างเสร็จ จะเป็นประโยชน์เห็นทันตา?

            ข้อ 2 คูน้ำ แอ่งน้ำ ที่ขังน้ำ ฯลฯ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรหรือรอบๆ พวกเราจะเห็นว่าบางจุดทั้งสกปรก ไม่สวยงามหรือมีกลิ่นเหม็น จึงขอเสนอให้ช่วยดูแล เพื่อสิ่งแวดล้อมและความสวยงามของมหาวิทยาลัยเรา?

            ข้อ 3 ให้มีตู้หรือกล่องเปิดรับข้อมูลเสนอความช่วยเหลือของสมาชิกโดยตรง สมาชิกผู้ต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างให้เสนอได้โดยไม่ต้องลงชื่อว่าเป็นใครมาจากไหน สอ.มก.รวบรวมเป็นระยะๆ แล้วพัฒนาข้อเสนอเหล่านั้น เรื่องใดเป็นไปได้อาจจัดสัมมนาหรือ...? ขึ้นอยู่กับเรื่องนั้นๆ และการพัฒนาทั้งนี้จะได้ทราบความต้องการที่แท้จริงของสมาชิก สมาชิกมีมากเกินแปดพันคน ความเห็นย่อมมีมากเป็นทางหนึ่งที่ช่วยเหลือได้ตรงจุดและยังช่วยคิดให้กับคณะผู้บริหาร สอ.มก.ด้วย? แถมอีกนิด ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านช่วยกันส่งความช่วยเหลือหรือเกื้อกูลสังคมเข้ามาเยอะ นะจ๊ะ

            สรุป ความช่วยเหลือ 3 ข้อ ช่วยสร้างหลังคาสะพานลอยคนเดินข้ามถนนสู่มก. รักษาดูแลความสวยงามสะอาดให้กับคูน้ำทั้งภายในและรอบๆ มก. และมีกล่องรับข้อเสนอความช่วยเหลือจากสมาชิกโดยตรงโดยไม่ต้องลงชื่อ

            ท้ายนี้ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยปกปักรักษาสมาชิก สอ.มก.ทุกท่านมีสุขกายสบายใจ ร่างกายแข็งแรง คิดสิ่งใดดีๆ ได้สมปรารถนาทุกประการ สอ.มก.จงเจริญก้าวไปไม่ยั้งหยุดและมั่นคงตลอดไปเทอญ

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

“วันแม่ รักแม่”

“วันแม่ รักแม่”
  ทุกๆ ปีที่สิบสองเดือนสิงหา
เฉลิมพระชนมพรรษาเวียนมาถึง
เป็นวันแม่ชาติไทยให้คำนึง
พระคุณแม่ลึกซึ้งเหนือสิ่งใด
      ให้กำเนิดเกิดก่อก็เพราะรัก
     เฝ้าอุ้มชูฟูมฟักจนเติบใหญ่
     คอยป้อนนมป้อนน้ำยามเยาว์วัย
     พร่ำอบรมบ่มนิสัยให้ได้ดี
          ริ้นไม่ไต่ไรไม่ตอมยอมทนง่วง
         ด้วยคอยห่วงลูกรักจักอึฉี่
         ต้องคอยปัดผลัดเปลี่ยนเวียนพัดวี
         ให้ลูกนี้เป็นสุขทุกวันคืน
 ทนลำบากกรากกรำทำทุกอย่าง
ไม่เคยห่างดูแลแม้หลับตื่น
เพราะรักลูกผูกพันอันยั่งยืน
แม่หยิบยื่นเยี่ยมยอดตลอดกาล
      ค่าน้ำนมค่าน้ำใจแม่ไหลหลั่ง
     จนกระทั่งลูกรักจักพ้นผ่าน
     รักแม่นั้นมั่นคงยงยืนนาน
     จะหาใดเปรียบปานท่านไม่มี
         พระคุณแม่ล้ำเลิศประเสริฐล้น
         ลูกหลายคนเลี้ยงได้มิหน่ายหนี
         ถึงยามแก่ยามเฒ่าคราวลูกซี
         อยากรู้นักจักมีสักกี่คน
ที่ตอบแทนการุณพระคุณแม่
คอยดูแลแม่นี้สักกี่หน
ข่าวปล่อยปละละทิ้งยิ่งแม่จน
สุดจะทนฟังข่าวน่าเศร้าใจ
      ที่สิบสองสิงหาอย่าลืมหลง
     เตือนลูกคงจะระลึกนึกได้ไหม
     เราเป็นเราอยู่นี้เพราะมีใคร
     ทั้งแม่ไทยแม่เขาแม่เราคอย
          ถ้าอยู่ด้วยช่วยเอาใจอย่าได้ขัด
         ปรนนิบัติค่ำเช้าเข้าใจหน่อย
         ถ้าอยู่ไกลไปหาถึงป่าดอย
         แม่เหงาหงอยคอยชะเง้อจะเจอกัน
 มีของกินของใช้เอาไปฝาก
จะน้อยมากหากแม่ชอบเพื่อปลอบขวัญ
พร้อมเงินทองน้องพี่มีกำนัล
รู้แบ่งปันวันแม่แผ่เจือจาน
      อย่าปล่อยปละละเว้นจนเป็นข่าว
     ให้ปวดร้าวเวทนาน่าสงสาร
     ถึงยากจนข้นแค้นแสนกันดาร
     เลี้ยงดูท่านกตัญญูอย่าดูดาย
          ที่สิบสองเวียนมาสิงหามาส
         เป็นวันแม่แห่งชาติมีความหมาย
         จงรักแม่เลี้ยงแม่ยามแก่กาย
         ลูกสบายอย่าได้ปลื้มลืมแม่ตน
                                       ชาญ  บุญญสิริกูล