วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

เก็บตก (2)


เก็บตก (2)

รัตนา โชติเลอศักดิ์ (5745)

            เก็บตกมาแล้วจ้ะ ความมีว่าเมื่อวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.30 – 12.00 . ได้มีการเสวนาเรื่อง บทบาทของ สอ.มก.ในการเกื้อกูลสังคม ห้องประชุมพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคาร สอ.มก.36 ปี เริ่มรายการปาถกฐาพิเศษ โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อาบ นคะจัด ปราชญ์สหกรณ์ นักสหกรณ์แห่งชาติปี 2543 ว่าด้วยเรื่อง โครงสร้างของ สอ.มก. บทบาทของ สอ.มก. ในการเกื้อกูลสังคม และข้อสรุปรวมถึงข้อเสนอแนะ สมาชิกท่านใดต้องการข้อมูลดังกล่าว สามารถสอบถามจาก สอ.มก.ได้ ต่อจากนั้น เป็นการเสวนา บทบาทของ สอ.มก. ในการเกื้อกูลสังคมดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รองประธานกรรมการ สอ.มก. รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ผู้ร่วมเสวนามี 3 ท่าน ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์เดรดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ประธานกรรมการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและ ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ รองประธานกรรมการ สอ.มก. ข้อมูลทั้งหมด ท่านสมาชิกสามารถสอบถามได้จาก สอ.มก.

การเกื้อกูล จะหมายถึงการพัฒนา หรือ การช่วยเหลือต่างก็เป็นเรื่องดี สอ.มก. ได้ทำสิ่งดีๆ สังคมดี ประเทศชาติดี พวกเราก็ควรจะได้ดีด้วย คำว่า สังคม อาจารย์ ดร.จีรศักดิ์ได้ให้คำนิยาม และได้เน้นด้านการเกื้อกูลสังคมภายนอก เพราะการเกื้อกูลสังคมภายในได้มีการพูดกันมากแล้ว อาจารย์ ดร.จีรศักดิ์ ยังมีความเห็นส่วนตัวที่ประสงค์จะตั้งงบค่าใช้จ่ายช่วยเหลือเกษตรชนบทมี .ดร.สุมินทร์ สุมทคุปต์  อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้การสนับสนุนดังกล่าว ส่วนดิฉันไม่มีความเห็น เพราะขาดความรู้เรื่องดังกล่าว แต่เคยได้ยินผู้รู้สอนไว้ว่า การช่วยเหลือต้องไม่ยื่นปลาให้ ให้สอนคนตกปลาให้เป็น จริงๆแล้ว ควรดูสถานการณ์ด้วย เพราะผู้ต้องการช่วยเหลือกำลังหิวข้าวจะตายอยู่แล้ว เราก็ควรหยิบยื่นปลาให้กินเพื่อยืนได้ก่อน แล้วจึงสอนให้ตกปลาให้เป็น เอาเถอะ ดิฉันมีข้อเสนอให้พิจารณาความช่วยเหลือ 3 ข้อ ดังนี้

            ข้อ 1 สะพานลอยที่คนเดินข้ามถนนสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังขาดหลังคาบังแดดบังฝน จึงขอเสนอให้ช่วยสร้าง แม้งบจะสูง อาจตั้งงบผูกพันระยะยาว เพราะถ้าสร้างเสร็จ จะเป็นประโยชน์เห็นทันตา?

            ข้อ 2 คูน้ำ แอ่งน้ำ ที่ขังน้ำ ฯลฯ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรหรือรอบๆ พวกเราจะเห็นว่าบางจุดทั้งสกปรก ไม่สวยงามหรือมีกลิ่นเหม็น จึงขอเสนอให้ช่วยดูแล เพื่อสิ่งแวดล้อมและความสวยงามของมหาวิทยาลัยเรา?

            ข้อ 3 ให้มีตู้หรือกล่องเปิดรับข้อมูลเสนอความช่วยเหลือของสมาชิกโดยตรง สมาชิกผู้ต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างให้เสนอได้โดยไม่ต้องลงชื่อว่าเป็นใครมาจากไหน สอ.มก.รวบรวมเป็นระยะๆ แล้วพัฒนาข้อเสนอเหล่านั้น เรื่องใดเป็นไปได้อาจจัดสัมมนาหรือ...? ขึ้นอยู่กับเรื่องนั้นๆ และการพัฒนาทั้งนี้จะได้ทราบความต้องการที่แท้จริงของสมาชิก สมาชิกมีมากเกินแปดพันคน ความเห็นย่อมมีมากเป็นทางหนึ่งที่ช่วยเหลือได้ตรงจุดและยังช่วยคิดให้กับคณะผู้บริหาร สอ.มก.ด้วย? แถมอีกนิด ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านช่วยกันส่งความช่วยเหลือหรือเกื้อกูลสังคมเข้ามาเยอะ นะจ๊ะ

            สรุป ความช่วยเหลือ 3 ข้อ ช่วยสร้างหลังคาสะพานลอยคนเดินข้ามถนนสู่มก. รักษาดูแลความสวยงามสะอาดให้กับคูน้ำทั้งภายในและรอบๆ มก. และมีกล่องรับข้อเสนอความช่วยเหลือจากสมาชิกโดยตรงโดยไม่ต้องลงชื่อ

            ท้ายนี้ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยปกปักรักษาสมาชิก สอ.มก.ทุกท่านมีสุขกายสบายใจ ร่างกายแข็งแรง คิดสิ่งใดดีๆ ได้สมปรารถนาทุกประการ สอ.มก.จงเจริญก้าวไปไม่ยั้งหยุดและมั่นคงตลอดไปเทอญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น