วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วิสาขบูชา


วิสาขบูชา

          การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 ซึ่งเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงประสูติใต้ร่มไม้รัง (สาละ) ณ สวนลุมพินีวัน ตั้งอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุและกรุงเทวทหะ บัดนี้เรียกกรุงมินเด (Lumbini /Rummindei) อยู่ที่ปาเดเรีย ในประเทศเนปาลห่างจากเขตแดนประเทศอินเดียประมาณ 6½ กม. พระสิทธัตถะประสูติที่สวนนี้เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศก 80 ปี มีปราชญ์คำนวณว่าตรงกับวันศุกร์ปีจอเวลาใกล้เที่ยง

          พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ควงโพธิ์ (บริเวณใต้ร่มต้นโพธิ์) ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ที่ตำบลพุทธคยา (Budha Gaya /Bodh-Gaya) เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศก 45 ปี ทรงเสด็จดับขัณฑ์ ปรินิพพานใต้ร่มไม้รัง (สาละ) ณ สาลวโนทยาน เมืองกุสินาราหรือกุสินครบัดนี้เรียก Kasia หรือ Kusinagara เมื่อพุทธศกที่ 1

          เป็นสิ่งมหัศจรรย์ยิ่งที่เหตุการณ์ทั้งสามเกิดขึ้นตรงกันในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (วิสาขปุรณมี) เราในฐานะชาวพุทธควรจะบูชากันอย่างไร การบูชาหมายถึงการให้ด้วยความเคารพนับถือ หรือการแสดงความเคารพเทิดทูนในพุทธศาสนามี 2 อย่างคือ อามิสบูชาและปฏิบัติบูชา หมายถึงการบูชาด้วยสิ่งของและการบูชาด้วยการปฏิบัติ

          การบูชาด้วยสิ่งของเช่นการกราบไหว้บูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนรวมถึงการบริจาคสิ่งของใส่บาตรหรือบริจาคทานต่างๆ ด้วยใจบริสุทธิ์ ส่วนการบูชาด้วยการปฏิบัตินั้นหมายถึง การปฏิบัติเคร่งครัดในศีล (ข้อห้ามต่างๆ ในพุทธศาสนา 5, 8, 10, 227 ข้อ) และการเจริญสมาธิภาวนาและสมาธิวิปัสสนาเพื่อก่อให้เกิดปัญญา พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญยกย่องการบูชาด้วยการปฏิบัติว่าควรจะได้กระทำยิ่งกว่า

          ฉะนั้นเราชาวพุทธจึงควรอย่างยิ่งที่จะเคร่งครัดกับการรักษาศีล 5 หรือ ศีล 8 เจริญสมาธิภาวนาเนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าโดยพร้อมเพรียงกันเถิด

 

ต้นสาละ

        วัดในประเทศไทย ปัจจุบันนี้นิยมปลูกต้นไม้ชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกว่าต้น สาละ ลำต้นตรงใบเป็นแฉกคล้ายใบตีนเป็ดหรือสัตตบรรณ ที่แปลกตรงที่ดอกออกตามกิ่งเล็กๆ บิดงอตามโคนต้น ดอกมีกลีบใหญ่สีชมพูสวยงาม ต่อมาดอกจะกลายเป็นผลหรือลูกกลมๆ ใหญ่สีน้ำตาลคล้ายลูกปืนใหญ่ ต้นไม้ต้นนี้จึงมีชื่อสามัญเป็นภาษาฝรั่งว่า Canon ball tree (ต้นลูกปืนใหญ่) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า “Couroupita surinamensis Martey Berg อยู่ในวงศ์ Lecythidaceae เป็นพรรณไม้ที่บรรดาพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยสับสนเข้าใจว่าเป็นต้นสาละในพุทธประวัติ ท้จริงแล้วเป็นพรรณไม้พื้นเมือง (พวกไม่ผลัดใบ) ของประเทศร้อนทวีปอเมริกาใต้ เมื่อชาวโปรตุเกสยึดครองประเทศศรีลังกาอยู่นั้นได้ทำลายวัดวาอารามพุทธศาสนาและนำต้นลูกปืนใหญ่นี้จากอเมริกาใต้มาปลูกในสถานที่ต่างๆ ของศรีลังกาทั่วไป รวมทั้งบริเวณวัดที่ถูกทำลาย และให้ชาวศรีลังกาเรียกต้นไม้นี้ว่าสาละ” (sal) เช่นกัน เมื่อพระสงฆ์ไทยไปจาริกแสวงบุญศรีลังกาก็ได้นำพรรณไม้นี้มาปลูกในประเทศไทยเรียกชื่อกันว่า สาละลังกา ขอให้โปรดเข้าใจด้วยว่า ต้นไม้ต้นนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติแต่อย่างใด (โธ่เอ่ยปล่อยให้โง่หลงกราบไหว้อยู่ได้)

            ส่วนต้นสาละพรรณที่พระพุทธเจ้าประสูติ ปฐมเทศนาและปรินิพพานใต้ต้นนั้นเป็นต้นแบบไหนกันแน่อุบไว้อ่านต่อฉบับหน้านะครับ

            ย่อความจาก เอกสารทางวิชาการของคุณธวัชชัย สันติสุข ท่านราชบัณฑิตทางด้านพรรณไม้

เรียบเรียงจาก บทความวิชาการของราชบัณฑิต  โดย คุณธวัชชัย สันติสุข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น