วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ทฤษฎีใดๆ ก็ต้องปรับใช้


 ทฤษฎีใดๆ ก็ต้องปรับใช้

...ทฤษฎีที่รับของเขามาใช้ทั้งดุ้น มีหวังไม่เหมาะไม่ตรงกับงานกับปัญหา และกับสภาพการณ์แวดล้อมต่างๆ ที่เรากำลังเผชิญอยู่ ก็มีหวังเสียหายใหญ่ วิธีที่ถูกที่เราจะต้องทำ คือดำเนินงานส่วนที่ทำได้ต่อไป แล้วรีบขบคิดปัญหาที่เกิดขึ้น โดยอาศัยทฤษฎีของเราที่มีอยู่แล้วเป็นหลัก โดยคิดว่าทฤษฎีทั้งหลายวางไว้เป็นหลักใหญ่สำหรับงานโดยส่วนรวม เมื่อเรามาปฏิบัติงานที่เฉพาะลงไป เราจำเป็นต้องใช้ความสามารถของตน นำเอาทฤษฎีนั้นๆ มาปรับปรุงกับวิทยาการ แล้วปรับให้เข้ากับสภาพการณ์ที่เผชิญอยู่ด้วยตนเอง ให้ปัญหาคลี่คลายลุล่วงไปโดยเร็ว...

พระบรมราโชวาทในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น