วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เรื่องในแวดวงสหกรณ์บางเรื่องเป็นเรื่องประหลาด ถ้าคิดมากก็อาจปวดหัวได้


เรื่องในแวดวงสหกรณ์บางเรื่องเป็นเรื่องประหลาด ถ้าคิดมากก็อาจปวดหัวได้

ชาวสหกรณ์ทั้งหลายรู้ดีว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม .. 2527 กำหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย คือ สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ ขึ้นที่ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ .. 2459 โดยสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ที่ถือกันว่าเป็นสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทยนี้ ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตาม ...สมาคม แก้ไขเพิ่มเติม .. 2459
วันสหกรณ์แห่งชาติที่ 26 กุมภาพันธ์ .. 2555 นี้ จึงเป็นวันครบรอบ 96 ปีของขบวนการสหกรณ์ของไทย
แต่เดี๋ยวก่อน.... เคยรู้กันไม่ใช่หรือว่า พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของคำว่า " ปี" ไว้ว่า หมายถึงเวลาชั่วโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่งราว 365 วัน หรือเท่ากับ 12 เดือนตามสุริยคติ ไม่ใช่หรือ
มีเรื่องน่าคิดอยู่ว่า ในปี .. 2432 (..108) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงโปรดให้ถือเอาวันที่ 1 เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยอย่างเป็นทางการ ทำให้เดือนเมษายนเป็นเดือนแรกของปีและให้นับต่อไปจนถึงเดือนมีนาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปี ซึ่งก็ได้มีการถือปฏิบัติเช่นนี้มาจนกระทั่งถึงสมัยของรัฐบาลจอมพล . พิบูลสงคราม จึงได้มีการพิจารณาเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ของไทยให้สอดคล้องกับนานาประเทศโดยได้กำหนดให้วันที่ 1 มกราคม ของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม .. 2484 เป็นต้นไป
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้จำนวนเดือนในปี .. 2483 ที่ควรจะมีครบ 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  .. 2483 หดหายไป 3 เดือนเหลือเพียง 9 เดือน เพราะพอถึงสิ้นเดือนธันวาคม ก็สิ้นปี .. 2483 เสียแล้ว เนื่องจากพอขึ้นเดือนมกราคมก็เปลี่ยน .. ใหม่เป็น .. 2484
ในเมื่อเวลาในประเทศไทยถูกทำให้หายไปถึง 3 เดือนทั้งที่เวลาจริงไม่ได้หายไป วันที่ 26 กุมภาพันธ์ .. 2555 จึงเป็นวันครบรอบ ที่ไม่ครบรอบ 96 ปี ของขบวนการสหกรณ์ไทย เป็นเรื่องน่าประหลาด 
ครูรงค์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น