วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เป็นเบาหวาน...ก็ตาบอดได้


เป็นเบาหวาน...ก็ตาบอดได้
 
โรคเบาหวานทำให้เกิดโรคตาได้อย่างไร?

          โรคเบาหวานทำให้เกิดโรคที่จอรับภาพมีน้ำตาลในเลือดสูงร่วมกับความดันที่สูง จะไปทำลายหลอดเลือดจอรับภาพ อาการเริ่มแรกหลอดเลือดแดงจะบวมทำให้เลือดไปเลี้ยงจอรับภาพไม่พอ ช่วงนี้ยังมองเห็นปกติ

            หากไม่ควบคุมเบาหวานให้ดีพอ หลอดเลือดจะถูกทำลายมากขึ้นและมีการสร้างหลอดเลือดขึ้นใหม่และน้ำเหลืองไหลออกจากหลอดเลือด ระยะนี้ของโรคคุณอาจจะเห็นเส้นเล็กๆ ลอยไปมา หรือเห็นแสงสว่างแปล๊บๆ อาจทำให้เกิดตาบอดเฉียบพลันได้ เนื่องจากมีการลอกของจอรับภาพออกจากเส้นประสาทตา

กลไกที่ทำให้เกิดการมองเห็นที่ผิดปกติ คือ

-          เกิดจากเลือดไปเลี้ยงจอรับภาพไม่พอโดยเฉพาะส่วน macular

-          เกิดจากการที่มีหลอดเลือดใหม่ที่จอรับภาพมีพังผืด จอรับภาพอาจจะหลุดจากเส้นประสาททำให้ตาบอดได้

-          หลอดเลือดแตกทำให้เลือดออกในตา

ผู้ป่วยควรพบจักษุแพทย์หากมีอาการเหล่านี้

-          ตามัวลง 1-2 วันโดยที่ตามัวไม่สัมพันธ์กับระดับน้ำตาลในเลือด

-          เป็นจุดดำ เห็นแสงไฟแลบ หรือเห็นเป็นใยแมงมุม

-          มองเห็นได้เพียงด้านหนึ่งของตา

-          เห็นภาพซ้อน

-          อ่านหนังสือลำบาก ปวดตามาก

การรักษาและการป้องกัน

-          รักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้ใกล้เคียงคนปกติ

-          ควบคุมความดันโลหิตให้ต่ำกว่า 130/80 mm.Hg

-          หยุดสูบบุหรี่

-          ตรวจตาอย่างน้อยปีละครั้ง

-          ปรึกษาแพทย์หากมีอาการผิดปกติ

วิธีการทดสอบง่ายๆ ด้วยตนเองโดยใช้ตาราง amsler grid

1.    ใช้มือปิดตาข้างหนึ่งโดยถือตารางห่างจากตาประมาณ 1 ฟุต (สวมแว่นตาได้ตามปกติ)

2.    ใช้ตามองจุดเล็กๆ ที่กลางภาพ พยายามเพ่งมองจุดนี้อยู่ตลอดเวลา

3.    สังเกตดูว่าตารางมีบิดเบี้ยวหรือมีเงาดำบังหรือไม่ ถ้ามีให้รีบไปพบแพทย์ด่วน

4.    ทดสอบทีละข้างและสลับข้างกัน

ควรทดสอบการมองเห็นอย่างนี้เป็นประจำทุกวัน

ที่มา : แผ่นประชาสัมพันธ์ ฝ่ายแพทย์และอนามัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น