วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2555

คิดเล่น ๆ ให้เห็นความจริง : โครงการระยะยาวมากๆ


คิดเล่น ให้เห็นความจริง
โครงการระยะยาวมากๆ
โดย  ครูรงค์
             
เมื่อเร็ว นี้ ผู้เขียนได้มีโอกาสสนทนากับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สองคน มีประเด็นที่น่าสนใจที่ขออนุญาตนำมาเล่าสู่กันฟัง สรุปได้ดังนี้

สมาชิกคนที่หนึ่งผมเป็นสมาชิกสหกรณ์มา 20 ปี ส่งค่าหุ้นรายเดือนไม่เคยขาด เดี๋ยวนี้ผมมีหุ้นอยู่ในสหกรณ์สองแสนกว่าบาท แต่ถอนเอามาใช้ไม่ได้ เวลาต้องการใช้เงินก็เลยต้องกู้จากสหกรณ์ ซึ่งต้องเสียดอกมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับ

สมาชิกคนที่สองทำไมคุณไม่ยื่นคำร้องขอหยุดส่งค่าหุ้นรายเดือน แล้วเปลี่ยนเป็นฝากเงินรายเดือนแทนล่ะ เผื่อฉุกเฉินจะได้ถอนมาใช้ได้

          ก็ดีนะ แต่ว่าทำได้หรือ

          ลองดูตามข้อบังคับสิ ผมว่าทำได้นะ  แต่ว่าสหกรณ์ให้ดอกเบี้ยเงินฝากเท่าไรนะ

          ก็แล้วแต่ว่าเป็นเงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากประจำ และวงเงินฝากมากหรือน้อย ดูเหมือนว่าตอนนี้เงินฝากประจำ 24 เดือนยอดฝากขั้นต่ำ 500 บาท จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ 4 ก็ถือว่าใช้ได้นะ

          ผมเองก็เป็นสมาชิกสหกรณ์มานานและคิดว่าจะอยู่กับสหกรณ์ไปจนกว่าจะตายนั่นแหละ สหกรณ์น่าจะมีโครงการอะไรที่ช่วยดูแลสมาชิกอาวุโสโดยเฉพาะผู้ที่ปลดเกษียณแล้วบ้าง ทำนองเดียวกับที่รัฐบาลมีเงินช่วยเหลือรายเดือนแก่คนอายุ 60 ปีขึ้นไป

          จะให้สหกรณ์มาช่วยสมาชิกอาวุโสแบบรัฐบาลคงไม่ได้หรอก เราสมาชิกสหกรณ์ต้องช่วยตัวเองเสียก่อน ก่อนที่จะร้องขอให้สหกรณ์ช่วย ครูรงค์ว่ายังไงครับ

ครูรงค์เพราะคุณบอกว่า สมาชิกสหกรณ์ต้องช่วยตัวเองก่อนที่จะขอให้สหกรณ์ช่วย ผมจึงมีข้อเสนอเป็นโครงการระยะยาวให้ลองคิดดูเล่น ดังนี้

1.       ให้สมาชิกฝากเงินกับสหกรณ์เป็นรายเดือน ละ 500 บาท เป็นระยะเวลา 20 ปี หรือ 240 งวด 

2.       ตั้งแต่สิ้นเดือนที่ 241 สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยให้แก่สมาชิก เป็นรายเดือน ละ 1,000 บาท เป็น เวลา 20 ปี หรือ 240 งวด เช่นกัน

3.       ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตก่อนฝากเงินครบ 240 งวด หรือก่อนรับคืนเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยครบ 240 งวด ให้สหกรณ์พิจารณาจ่ายคืนเงินฝากให้ทายาทหรือผู้รับประโยชน์ของสมาชิกตามสัดส่วนของเงินฝากที่ได้ฝากไว้  หรือจ่ายคืนเงินจ่ายคืนพร้อมดอกเบี้ยส่วนที่เหลือตามกำหนดเวลา โดยคิดอัตราดอกเบี้ยให้ วันที่สมาชิกเสียชีวิต

          แต่ว่าการดำเนินการตามโครงการนี้ มีระยะเวลาที่ยาวมาก คือ ฝากเงิน 20 ปี แล้วรับเงินคืนเป็นสองเท่าของเงินฝากอีก 20 ปี รวมเป็น 40 ปี คงไม่มีสมาชิกคนไหนสนใจเข้าร่วมโครงการหรอก สหกรณ์ก็คงไม่เห็นด้วย เพราะต้องคิดดอกเบี้ยเงินฝากให้ในอัตราที่ค่อนข้างสูง

          ผมว่ามีนะอย่างน้อยพวกเราสองคนเอาด้วยแน่เพราะเราได้ประโยชน์ สหกรณ์ก็ได้ประโยชน์จากเงินฝากเหมือนกัน ครูรงค์ช่วยทำโครงการเสนอสหกรณ์ให้ที

          ผมคงทำให้ไม่ได้หรอก เพราะไม่ได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์เหมือนพวกคุณ คุณต้องเสนอกันเอง ผมทำได้ก็แค่เอาไปเขียนเล่าให้อ่านกันในวารสารของสหกรณ์เท่านั้น

          ผมทำตามสัญญากับสมาชิกสหกรณ์ทั้งสองท่านแล้วนะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น