วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2556

เก็บตก (3)


เก็บตก (3)

รัตนา  โชติเลอศักดิ์ (5745)

           

คืนวันพุธที่ 30 มกราคม 2556 ในงานศพของ รศ.ศรีอรุณ เรศานนท์ (อาจารย์ศรีอรุณ เรศานนท์ได้จากไปตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556) มีญาติสนิทมิตรสหายมากมาย มี 10 เจ้าภาพ เป็นงานงดงามและยิ่งใหญ่ จัดงานที่บ้านซึ่งมีบริเวณบ้านที่ใหญ่และร่มรื่น น่าอยู่มาก

            ก่อนพระสี่รูปจะสวดพระอภิธรรม มีพระผู้ใหญ่องค์หนึ่งได้เทศนาธรรม เป็นเรื่องคติธรรมในวิถีการดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข ใจความสำคัญ 4 ประการคือ ประการแรกต้องสร้างพลังศรัทธา ความศรัทธา มุ่งมั่น และเชื่อถือว่า การศึกษาจะให้ความรู้และนำพาไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ประการที่สองต้องประพฤติตนอยู่ในหลักธรรมะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ ก็ทำให้สังคมจะร่มรื่นเป็นสุข เช่น รู้จักใช้คำว่า ขอโทษ ขออภัย ขอบคุณ รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน ให้อภัย หน้าตายิ้มแย้ม เป็นต้น ประการที่สาม ต้องมีสัจจะ ความจริงใจไม่ฉาบฉวย สร้างภาพ หลอกลวง ต้องอาศัยความจริง ให้ความจริงใจ ประการที่สี่ให้ดำรงชีวิตอย่างมีสติและปัญญา ย่อมนำพาสู่ความสุข

            สมเด็จพระพุฒาจารย์ ได้เขียนในหนังสืองานศพของอาจารย์ศรีอรุณ เรศานนท์ ไว้ว่าอาจารย์ศรีอรุณ เรศานนท์ มีจิตใจหนักแน่นในพระรัตนตรัย ได้ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์ ตลอดชีวิตของอาจารย์ศรีอรุณ เรศานนท์ ได้บำเพ็ญอย่างเต็มเปี่ยม มีทาน ศีล ภาวนาอย่างมั่นคง และมีคุณสมบัติของกุลสตรี 5 ประการ (ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ พาหุสัจจะ และปัญญา) ตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เกิดมาในโลกนี้ ก็อยู่ได้โดยสะดวก แม้ละโลกนี้ไปแล้ว ก็ไปสู่สุคติ

            วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ดิฉันได้ร่วมงานมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติปี 2555 ที่เมืองทองธานี และได้เดินชมบูธ (Booth) ต่างๆ มีบูธครอบครัวว่องไวกลยุทธซึ่งเจ้าของคือ นายไพศาล ว่องไวกลยุทธ เป็นนักต่อสู้ จากความผิดพลาด มีหนี้สิน ไปสู่การเป็นเศรษฐีเงิน 100 ล้านบาทได้ ดิฉันจึงขอนำข้อความบางส่วนจากหนังสือที่คุณไพศาลตั้งใจเขียนและแจกเป็นวิทยาทานให้กับคนทั่วไป (สนใจติดต่อ 081-8586-123) เรื่องปรัชญา สู้แล้วรวยให้ฟังดังนี้ มรสุมมา ชีวิตแกร่ง มรสุม ยิ่งแรง ถ้าเราสู้ แล้วจะอยู่เหนือคน มีโอกาสให้จับโอกาส ไม่มีโอกาส ให้สร้างโอกาส มีวิกฤต ทำให้เป็นโอกาส อีกเรื่องที่สุดของชีวิต มีบางข้อน่าสนใจ ดังนี้ ศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของชีวิตคือตัวเราเอง หยั่งรู้ยากที่สุดของชีวิตคือ ใจคน น่าเศร้าที่สุดของชีวิตคืออิจฉาริษยา ไร้ค่ามากที่สุดของชีวิตคือไม่ทำความดี กุศโลบายที่ดีที่สุดของชีวิตคือความซื่อสัตย์ ประมาทที่สุดของชีวิตคือคบเพื่อนชั่ว มีค่าที่สุดของชีวิตคือเวลา น่าสงสารที่สุดของชีวิตคือดูถูกตัวเอง น่านับถือยกย่องที่สุดของชีวิตคือความมานะหมั่นเพียร ความร่ำรวยที่มั่งคั่งที่สุดของชีวิตคือสุขภาพแข็งแรง บาปกรรมที่ใหญ่หลวงที่สุดของชีวิตคือไม่กตัญญู ความชั่วช้าต้อยต่ำที่สุดของชีวิตคือเหยียดหยามผู้อื่น ของขวัญที่ดีที่สุดของชีวิตคือให้อภัย ความสุขที่มากที่สุดของชีวิตคือการช่วยเหลือผู้อื่น ฯลฯ สุดท้ายของชีวิตคือความตาย จะวุ่นวายกันไปทำไม

            สรุป ชีวิตเกิดมา ให้ขวนขวายหมั่นศึกษาหาความรู้ มานะพากเพียรทำมาหากิน ตอบแทนผู้มีพระคุณ กตัญญูรู้คุณ ให้ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และที่สำคัญต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ไม่ลืมสุดท้ายของชีวิตคือ ความตายนั้นเป็นของแน่นอน

            ท้ายนี้ ขอให้สมาชิกทุกท่านมีแต่ความสุข ความสมหวังในสิ่งดีๆ ทุกประการและ สอ.มก. จงมั่นคง เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น