วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2556

กรรมการดำเนินการ


กรรมการดำเนินการ

.แดงสุภา

          สหกรณ์เป็นหน่วยงานที่ปกครองหรือบริหารจัดการโดยระบอบประชาธิปไตย แม้จะเป็นสถาบันการเงินที่ประกอบด้วยสมาชิกถือหุ้นมาก/น้อยไม่เท่ากันและต่างกันมากด้วย บางคนอาจจะมีหุ้นอยู่เป็นหลายๆ ล้าน (ไม่เกิน  ของหุ้นทั้งหมด ใน สอ.มก. เราก็ถือได้ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท) บางคนเพิ่งมาเป็นสมาชิกใหม่ๆ ก็จะมีหุ้นเพียง 100-200 บาท แต่ทุกคนก็มีสิทธิในการออกเสียงได้ 1 เสียงเท่ากัน เพราะนี่คือสหกรณ์ (ซึ่งต่างจากธนาคารหรือบริษัท)

            เลือกตั้งคณะกรรมการเข้ามาดำเนินการบริหารจัดการสหกรณ์โดยใช้หลักประชาธิปไตยเช่นกัน กรรมการ 1 คน ก็มีสิทธิ์ 1 เสียงเท่ากัน ประธานกรรมการอาจจะเพิ่มได้อีก 1 เสียง เมื่อมีคะแนนเท่ากันในการลงมติในที่ประชุม การบริหารสหกรณ์จึงต้องประชุมและลงมติตัดสินใจด้วยกรรมการทั้งคณะเท่านั้น  เว้นไว้แต่คณะกรรมการได้ลงมติมอบหมายไว้ล่วงหน้าแล้วว่าเรื่องใดให้ประธานหรือรองประธานที่ทำการแทนอนุมัติได้เลย การลงชื่อหรือลงนามของประธาน/รองประธาน หรือเลขานุการ ในฐานะตัวการ/ตัวแทนสหกรณ์ตามมติที่ประชุมเห็นชอบแล้ว ยิ่งผู้จัดการก็จะมีความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติจัดการตามที่คณะกรรมการสั่งการหรือมีมติให้ทำเท่านั้น

            แน่นอนกรรมการทุกคนล้วนมีอิสระในการเสนอ-แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม แต่จะมีความคิดหรือจะแสดงหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับแต่ละท่าน บางท่านอาจจะเสนอ/แสดงมากหน่อย บางคนก็ค้านเสมอๆ และบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบพูดชอบแสดงอะไรเลยก็มีแล้วแต่นิสัยและความรู้ความสามารถก็ได้

            การเลือกตั้งคณะกรรมการเพิ่งผ่านมาหยกๆ เป็นไง ถูกใจ หรือ สะใจ ไหมครับ ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ นะครับ เพราะเขาต้องเข้ามาบริหารจัดการเงินกว่า 20,000 ล้านบาทเชียวนะ แต่ตอนเลือกนั้นมักจะคิดกันเพียงแค่เข้ามาบริหารสมาชิกเองหรือเข้ามาบริหารจัดการให้ถูกใจตัวเองมากกว่า ส่วนเรื่องการบริหารเงิน 20,000 ล้านบาท ของตาย ใครๆ ก็ทำได้ เพราะ สอ.มก. มันมั่นคงเสียแล้ว ก็แล้วแต่จะคิดและตัดสินใจของสมาชิกแต่ละท่านซึ่งไม่เหมือนกัน แต่โดยรวมแล้ว สอ.มก. เราต้องชมว่า สมาชิกเรารู้และฉลาดในการเลือกตั้งคณะกรรมการ สมกับที่เป็นสหกรณ์ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อเทียบกับในหลายๆ สหกรณ์ที่อาจจะมีการ ลากตั้ง หรือซื้อ/ขายเสียงได้

            กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาก็มีการแบ่งงานแบ่งหน้าที่กันทำอย่างเหมาะสมตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ และที่สำคัญคือมีเวลาให้จริงๆ ตั้งอกตั้งใจทำเพื่อสมาชิกและเพื่อสหกรณ์โดยแท้จริง สหกรณ์ต้องทำงานเป็นทีม ต้องประชุมและแสดงความคิดเห็นโดยไร้อคติ กรรมการแทบทุกท่านล้วนมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญแล้วทั้งสิ้น (เวลาประชุมส่วนใหญ่ก้มไม่ลง) ขอเพียงให้เสียสละเถิดแล้ว สอ.มก. เราจะรุ่งเรืองแบบที่ว่า ก้าวไปไม่ยั้งหยุด มั่นคงที่สุด สอ.มก.”

          ส่วนท่านสมาชิก เมื่อเลือกตั้งเข้ามาแล้วก็อย่าลืมมาทวงถามกันบ้างว่าที่ไปหาเสียงไว้ ทำได้หรือเปล่า หรือพอได้มาแล้ว พูดไม่รู้เรื่องเสียแล้ว ก็จะได้รู้กัน ต่อไปจะได้ไม่เลือก ที่พูดนั้นหมายความว่า ถึงแม้จะมีคณะกรรมการมาบริหารจัดการแล้วก็ตาม ท่านสมาชิกผู้เป็นเจ้าของสหกรณ์โดยแท้จริงทุกท่านก็ยังคงต้องคอยสอดส่องดูแลสหกรณ์และที่สำคัญคือ ต้องใช้บริการสหกรณ์ให้เต็มประสิทธิภาพ เห็นอะไรไม่ดีก็ช่วยบอกให้รู้ มีอะไรดีๆ ก็ช่วยเสนอแนะกันบ้าง

            สุดท้ายก็ขอให้สมาชิกได้มาเลือกตั้งกันเยอะๆ โดยใช้วิจารญาณที่ชาญฉลาดยิ่งๆ ขึ้น แล้วก็จะได้คณะกรรมการที่มีคุณภาพเข้ามาบริหาร สอ.มก. เราอย่างแน่นอน...แต่ก็ต้องสมัยหน้านะครับ (ประมาณเดือนธันวาคม)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น