วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

จะวิจารณ์เรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์ ต้องรู้ให้จริง มีใจเป็นธรรม และเป็นแต่ละสหกรณ์ไป


จะวิจารณ์เรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์ ต้องรู้ให้จริง มีใจเป็นธรรม และเป็นแต่ละสหกรณ์ไป

กรรมการแก่-เก่า

        สหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทยรวมถึงสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทยมีเป็นพันๆ สหกรณ์ แต่ละสหกรณ์ก็มีการบริหารในลักษณะที่แตกต่างกันในรูปแบบ ใช้สมองกับ “ไร้สมอง” เลยก็มี เวลาจะวิจารณ์ใดๆ ต้องมองอย่างละเอียดรอบคอบเป็นแห่งๆ ไป (ขอโทษไม่ใช่อยู่อีสานแต่มาวิจารณ์ สอ.จุฬา  สอ.ไฟฟ้า  เป็นต้น ที สอ.ภาคอีสานไม่พูดถึง)

            กฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งต่างๆ บางทีก็ไม่รอบคอบนัก อาจจะเปิดช่องให้ผู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ในทางที่ดีที่ชอบ หรือบางครั้งก็ไม่ค่อยจะดีจะชอบนักจนเลยเถิดเป็นช่องทางให้มีการทุจริตได้จนอาจเกิดผลเสียโดยรวมได้ ถึงว่าเรื่องเหล่านี้ต้องเจาะกันเป็นสหกรณ์-สหกรณ์ไปให้ชัดๆ อย่าเหมารวม

            การบริหารสหกรณ์นั้นปกติจะสบายๆ อยู่แล้ว เพราะมีข้อได้เปรียบจากกฎหมาย เช่น การยกเว้นภาษี-อากรต่างๆ ให้เป็นต้น ค่อยๆ ทำไปอย่างมีระเบียบวินัย เขาก็เจริญก้าวหน้ากันเยอะแยะไปในทุกวงการ ได้รับรางวัลดีเด่นกันมากมาย แต่ที่เสียหาย-เสียชื่อเหม็นฉาวโฉ่ ก็มีไม่น้อย ก็เป็นแต่ละสหกรณ์ไป อย่าเอามาเหมารวม โดยไม่ดูรายละเอียดภายในแต่ละสหกรณ์อย่างรอบคอบ

            ไม่ต้องห่วงสหกรณ์ระดับรัฐวิสาหกิจใหญ่ๆ หรือสหกรณ์ระดับมหาวิทยาลัยหรอก พวกนี้เขา บริหารเป็น (แค่ 500-1,000 ล้านไม่กระเทือนหรอก) แล้วเขา หายใจด้วยจมูกตัวเอง ไม่จำเป็นต้องใช้คนอื่นมาสมทบก็สบายอยู่แล้ว (แต่ก็เคยมีข่าวการทุจริตแบบเด็กๆ ในสหกรณ์ระดับมหาวิทยาลัยเหมือนกันนะ) ถ้าเผลอไผลวางใจกันมากไป)

            สรุปว่าสหกรณ์ออมทรัพย์นั้นกฎหมายให้โอกาสได้เปรียบสถาบันการเงินแบบอื่นๆ อย่างน่าจะพอใจอยู่แล้ว เพียงแต่บริหารโดยบริสุทธิ์ ยุติธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์จริงๆ กับมวลสมาชิก ก็เจริญก้าวหน้ากันสบายอยู่แล้ว และถ้าจะวิจารณ์ใดๆ ก็ขอให้พูดลงลึกถึงข้อเท็จจริงของแต่ละสหกรณ์ไปจะดีที่สุด อย่าได้เหมารวม เพราะแต่ละแห่งมีวิธีการและบทบาทในการบริหารไม่เหมือนกันเลย

            ไม่มีใครที่ไหนจะมาเอาเงินของสหกรณ์ไปได้หรอก นอกจากจะเอาไปให้เขาเอง (อย่าง กบข. ไงล่ะ) แล้วอย่าไปเอาเงินคนอื่นมาใช้โดยไม่จำเป็นด้วย

            สอ.มก. เราก็มีสมาชิกกิตติมศักดิ์มาฝากเงินตั้งแต่แรกเริ่มตั้งสหกรณ์เลย เช่น มูลนิธิพิทยาลงกรณ (พระบิดาสหกรณ์) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น เพราะหากไม่มีเงินสองแหล่งนี้เป็นทุนเริ่มแรกให้ก็ตั้งไม่ได้หรอก ทราบไว้ด้วย และเงินฝากที่มั่นคงแน่นอนที่สุดก็คือเงินฝากจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราเองเพราะไม่มีถอนไปไหน

1 ความคิดเห็น:

  1. การวิจารณ์ สหกรณ์ ให้ดูวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และนำหลักวิชาการทางด้านสหกรณ์ เช่น ได้ปฏิบัติตามหลักการสหกรณ์ ที่เป็นสามัญลักษณะของสหกรณ์ 7 ประการหรือไม่ และได้นำเอาค่านิยมสหกรณ์ทั้งที่เป็นพื้นฐานและค่านิยมด้านจริยธรรมของสหกรร์ มาใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบว่า สหกรณ์นั้นไ้ด้ กระทำกิจกรรมและกิจการ คือดำเนินการเข้าข่ายสหกรณ์ที่แท้จริงหรือไม่ หรือว่าเป็นสหกรณ์พันธุ์ทางตามความทันสมัยของทุนนิยม ใช้ชื่อสหกรณ์ แต่วิญญาณเป็นทุึนนิยม แสวงหาผลประโยชน์ที่เป็นกำไร มากว่าการเน้นบริการที่เป็นอรรถประโยชน์แก่สมาชิก

    ตอบลบ