วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ความสำเร็จร่วมกันสำคัญกว่าสิ่งอื่น


ความสำเร็จร่วมกันสำคัญกว่าสิ่งอื่น

  ...ในการทำงานบางครั้งจะต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น ต้องมีการเกี่ยวข้องประสานประโยชน์กับผู้อื่นอย่างใกล้ชิดอยู่เสมอ จึงต้องทำใจให้กว้างให้เห็นความสำคัญของผู้อื่นและงานของผู้อื่นเท่ากับความสำคัญของตนเอง และงานของตน การประสานงานและเกิดประโยชน์ คือ จะต้องไม่มีการแบ่งฝ่ายแบ่งพวกกัน ไม่แย่งประโยชน์ ไม่แย่งความดีความชอบกัน มีแต่การปรองดองกัน ทำงานร่วมกันด้วยจริงใจ เห็นใจและเข้าใจกัน โดยมุ่งหวังผลสำเร็จร่วมกันเป็นสำคัญกว่าสิ่งอื่น...

 

พระบรมราโชวาทในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น