วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556

เสียส่วนน้อยเพื่อได้ส่วนใหญ่


เสียส่วนน้อยเพื่อได้ส่วนใหญ่

  ...โครงการพัฒนาต่างๆ ตั้งขึ้นเพื่อปรับปรุงดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่แล้ว คือทรัพยากรตามธรรมชาติให้เกิดผลเป็นประโยชน์แก่ประเทศและประชาชนส่วนรวมให้ได้มากที่สุดในทางปฏิบัตินั้น นอกจากจะได้ผลส่วนใหญ่ หรือส่วนรวม ตามจุดประสงค์แล้วบางทีก็อาจทำให้มีการเสียหายในบางส่วนได้บ้าง เพื่อที่จะให้โครงการมีผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย จำเป็นต้องพิจารณาจัดตั้งโดยรอบคอบและละเอียดถี่ถ้วน...

 

พระบรมราโชวาทในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๑๙

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น