วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556

อารมณ์คือปัญหา ปัญญาคือทางออก


                อารมณ์คือปัญหา ปัญญาคือทางออก มนุษย์วันนี้ ที่เรามีปัญหากันเยอะแยะเหลือเกินเพราะเรามักจะใช้อารมณ์  แล้วอารมณ์เป็นตัวที่สร้างปัญหา อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาการที่เราใช้สติปัญญาจะเป็นหนทางออกที่ดีที่สุด ด้วยการคิดอย่างมีสติด้วยการคิดอย่างมีเหตุและผล แล้วก็นำไปสู่การแก้อย่างถูกต้องเป็นขั้นเป็นตอน อย่างไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น ฉะนั้นปัญญาจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดของปัญหา
คาถาชีวิต: วิกรม กรมดิษฐ์
 

                อารมณ์คือปัญหา ปัญญาคือทางออก มนุษย์วันนี้ ที่เรามีปัญหากันเยอะแยะเหลือเกินเพราะเรามักจะใช้อารมณ์  แล้วอารมณ์เป็นตัวที่สร้างปัญหา อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาการที่เราใช้สติปัญญาจะเป็นหนทางออกที่ดีที่สุด ด้วยการคิดอย่างมีสติด้วยการคิดอย่างมีเหตุและผล แล้วก็นำไปสู่การแก้อย่างถูกต้องเป็นขั้นเป็นตอน อย่างไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น ฉะนั้นปัญญาจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดของปัญหา
คาถาชีวิต: วิกรม กรมดิษฐ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น