วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

ธรรมะสะกิด...ชีวิตในบทเพลง


ธรรมะสะกิด...ชีวิตในบทเพลง

มนาโป 6244

บุตรแห่งองค์พุทธ รับพรปีใหม่

          ผู้หลุดพ้นจากการถูกกำหนดจากอดีต หมายถึง พุทธะ

            พุทธะไม่ใช่พระเจ้า ไม่ใช่เทวดา แต่เป็นผู้ไม่ถูกกำหนด นั่นคือเป็นผู้หลุดพ้นจากกฎแห่งกรรม ซึ่งในที่นี้หมายถึงการถูกนำมาใช้กับบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล

            การหลีกหนี้กฎแห่งกรรมนี้ คือการหลีกหนีจากสิ่งที่กำหนดในอดีตของตนเอง

            พุทธะเป็นเช่นเดียวกับเราทุกคนได้ นั่นคือเป็นปุถุชนคนธรรมดาอย่างเราๆ หากแต่ว่าเป็นผู้ที่สามารถขจัดความทุกข์ออกได้แล้ว

            พุทธะ ไม่ได้ขจัดความทุกข์ออกไปจากโลกใบนี้ หากแต่ออกไปจากตัวเขาเอง

          หากจะกล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือเขาเป็นผู้ทำให้เกิดความสงบภายในตน หล่อเลี้ยงตนด้วยอารมณ์ที่เป็นบวก และสลายอารมณ์ที่เป็นลบ เขาจึงเป็นผู้ที่ไม่เป็นทุกข์อีกต่อไป ไม่ตกเป็นทาสอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นลบ ไม่มีทั้งความละโมบโลภ อยากได้สิ่งของคนอื่นหรือความเห็นแกตัว แต่ไม่ใช่ว่าผู้เขาเป็นผู้ไม่ยินดียินร้าย ความจริงเขามีความอยากทุกอย่างเหมือนที่เรามี เพียงแต่ว่าจะไม่บ่มเพาะปัจจัยแห่งการเกิดทุกข์ขึ้นมา

            ถ้าจะถือเอาภารกิจการบรรลุความเป็นพุทธะเป็นเรื่องสำคัญของชีวิต ก็จะเกิดความมุมานะบากบั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ และสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่ความสำเร็จ และด้วยว่าความสงบเย็นของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอกตัวเรา แต่ขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาของเราที่มีอยู่ในตัวตนทุกคน

            การบรรลุความเป็นพุทธะ หมายถึงการมีความสงบเย็น ในทุกๆ สภาพแวดล้อมและการมีความรักให้ผู้อื่น

สรุปความจาก How To Get The Buddhahood. พิมพ์ครั้งที่ 2 (2556) ทางลัดเข้าถึงแก่นแท้ชีวิต. แปลเรียบเรียงโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น