วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

“ตื่นรู้ตื่นคิด”


“ตื่นรู้ตื่นคิด”


ประเทศไทยเรานี้มีปัญหา

เกิดขึ้นมาวุ่นวายมากหลายเรื่อง

หากสังเกตเหตุหลักนักการเมือง

คือฟันเฟืองตัวสำคัญมันจึงเป็น

          ปฏิรูปหลายครั้งก็ยังแย่

          เพราะมัวแก้กติกาตาไม่เห็น

          ไม่จริงใจย้ายยักจึงยากเย็น

          แอบซ่อนเร้นก้าวไม่ผ่านการโกงกิน

                   เกิดปัญหาซ้อนซ้ำทำทุกยุค

                   ประชาชนทนทุกข์มิจบสิ้น

                   ไม่ตื่นรู้ตื่นคิดติดเคยชิน

                   ปล่อยคนชั่วทั่วแผ่นดินเข้ายึดครอง

มีประชาธิปไตยไว้บังหน้า

ได้เข้ามาบริหารงานทั้งผอง

จะผิดชอบชั่วดีมิไตร่ตรอง

เมินคำร้องทั้งปวงที่ท้วงติง

          มีปัญหาสารพัดอึดอัดแท้

          ที่ควรแก้กลับไม่แก้ปล่อยแน่นิ่ง

          ไม่ควรทำเร่งทำตอกย้ำจริง

          ประชาชนทนทุกสิ่งยิ่งได้ใจ

                   เศรษฐกิจตกต่ำทำเหมือนแกล้ง

                   ข้าวของแพงทั่วประเทศเหตุไฉน

                   ปีห้าสี่แก้ไม่ตกอุทกภัย

                   จำนำข้าวรู้หรือไม่ใครร่ำรวย

 กู้น้ำท่วมยังไม่เห็นเป็นรูปร่าง

ทำอะไรไปแล้วบ้างบอกรู้ด้วย

ภัยน้ำแล้งตามมาชาวนาซวย

แล้วภัยใต้ใครจะช่วยม้วยรายวัน

          แผ่นดินรอบขอบเขาพระวิหาร

          ตั้งทีมงานต่อสู้ดูผกผัน

          มีปัญหาคาศาลงานสำคัญ

          แก้ไม่ทันเกมเขาเราเสียแดน

                   ที่สนใจใฝ่ขยันหมั่นทำอยู่

                   คือเงินกู้งานแก้ตามแห่แหน

                   เรื่องปรองดองแก้ไขยอมตายแทน

                   ไม่แก้แค้นนี่แหละหรือคือผลงาน

สร้างหนี้สินล้านล้านงานเร่งรัด

อ้างว่าจัดพัฒนาช่างกล้าหาญ

ด้านขนส่งลำเลียงเพียงต้องการ

งบประมาณนำมาใช้โดยไม่แคร์

          เสียงคัดค้านในสภานอกสภา

          ยังเดินหน้าเสนอด่วนทวนกระแส

          ห้าสิบปีปี้ป่นโดนรังแก

          อนาถแท้หลานเหลนที่เป็นไทย

                   จงจำไว้สี่ปีมีโอกาส

                   มอบอำนาจประชาชนคนส่วนใหญ่

                   ต้องตื่นรู้ตื่นคิดสิทธิ์ใช้ไป

                   จะโทษใครไหนเล่าเลือดเขาเอง

ชาญ บุญญสิริกูล ( 7264 )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น