วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557

หลักการควบคุมน้ำหนัก


หลักการควบคุมน้ำหนัก

            1.     อาหารในแต่ละมื้อมีความสำคัญ จึงควรรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 3 มื้อ แต่ มื้อเช้าควรมีปริมาณมากที่สุด รองลงมาคือมื้อกลางวัน และน้อยที่สุดในมื้อเย็น

            2.    ถ้าเคยรับประทานอาหารมื้อเย็นมาก ควรจะค่อยๆ ลดปริมาณลง โดยเหลือข้าวไม่เกิน 1-1½ ทัพพี และเหลือกับข้าว 2/3 ส่วนจากที่เคยรับประทาน

            3.     ควรรับประทานอาหารให้ตรงตามมื้อ และไม่ควรรอกให้หิวจัดเพราะจะทำให้รับประทานอาหารมากกว่าปกติ ถ้าหิวมากควรทานน้ำเปล่า หรือซุป หรือผลไม้ก่อน

            4.    รับประทานผักให้มากขึ้น (ในอาหารแต่ละมื้อควรมีผักมากกว่าเนื้อสัตว์)

            5.    หลีกเลี่ยงอาหารระหว่างมื้อที่ไม่ได้กำหนด เช่น น้ำหวาน น้ำอัดลม หมากฝรั่ง และของขบเคี้ยวต่างๆ

            6.    พยายามเลี่ยงอาหารทอด เช่น ข้าวเกรียบ ปาท่องโก๋ ไข่เจียว หมูทอด (น้ำมัน 1 ชช. ให้พลังงาน 45 แคลอรี่ เราต้องวิ่ง ปั่นจักรยาน หรือออกกำลังกาย 10 นาทีจึงจะใช้พลังงานได้หมด)

            7.    หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ที่ติดมัน และควรเปลี่ยนรูปแบบการปรุงอาหารเป็น การนึ่ง ต้ม ย่าง หรือ ผัดที่ใช้น้ำมันแต่น้อยแทน

            8.    หลีกเลี่ยงอาหารที่มี หรือปรุงโดยใช้น้ำตาลในการปรุงประกอบ เช่น ขนมหวาน น้ำหวาน น้ำผลไม้กระป๋อง

            9.    หลีกเลี่ยงการเติมน้ำตาลในอาหารต่างๆ เช่น ไม่เติมน้ำตาลในก๋วยเตี๋ยวและกับข้าว

           10.   รับประทานผลไม้ที่รสชาติไม่ค่อยหวาน เช่น ส้ม ฝรั่ง แอปเปิ้ล และไม่ควรรับประทานเกิน 2-3 ผล หรือ ประมาณ 1 จานรองแก้วพูน

            11.  รับประทานอาหารช้า ๆ เคี้ยวให้ละเอียด จะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลง

            12.  ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งๆ ละอย่างน้อย 1-1½ ชั่วโมง

พึงระลึกไว้เสมอว่า การลดน้ำหนักควรกระทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป ร่างกายไม่ควรจะอ่อนเพลียมาก และเราควรจะสามารถทำกิจวัติประจำวันได้ตามปกติ

ด้วยความปรารถนาดีจาก 8846

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น