วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557

“ประชาธิปไตย Thailand”


 ประชาธิปไตย Thailand”

สมาชิก 1430 

          การปฏิรูปหรือพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทยที่กำลังจะไปถึง จุดสุดยอด แล้วคือ             ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงมากกว่าจะไม่ใช่ผู้ที่ได้เป็นผู้แทนปวงชนที่เข้ามาบริหารประเทศอีกต่อไป

          k คนผู้ที่ฉลาด” “เก่งมีตำแหน่งใหญ่โต เช่นเป็นศาลเป็นนักวิชาการดังๆ เป็นพระผู้ใหญ่ ผู้มีอำนาจทางกำลังหรือมีอำนาจทางเศรษฐกิจการเงิน จะเป็นผู้มาชี้นำหรือเลือกผู้ที่เข้ามาบริหารประเทศเพราะจะได้ผู้ที่ดี” “เก่ง” “สามารถ” “ฉลาด” “ไม่คอรับชั่นเข้ามาบริหารประเทศได้ดีกว่าและเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างแน่นอนที่สุด

            l ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ต้องยอมรับว่ายังโง่อยู่ เลือกผู้แทนไม่เป็นจึงเลือกแต่คนโง่ๆ ชั่วๆ มาบริหารประเทศกัน จนประเทศจะล่มจมอยู่แล้วจึงต้องยอมให้ในข้อที่ k มาชี้นำ

              อย่างไรก็ตามเมื่อมีความไม่พอใจเกิดขึ้นก็จะยินยอมให้มีการสร้างม๊อบได้อย่างเสรี จะไปที่ไหนทำอะไรก็ได้โดยห้ามแตะต้องใดๆ ทั้งสิ้น เพราะเป็นเสรีภาพและประชาธิปไตยสุดๆ ที่ประชาชนจะได้รับนั่นเอง และม๊อบไหนสามารถสร้างความเดือดร้อนล่มจมกับประเทศได้มากกว่าก็จะเป็นผู้ชนะและล้มรัฐบาลได้

            ประชาชนชาวไทยเอ๋ยจะมุ่งแต่ ตั้งอกตั้งใจทำมาหากิน อยู่ทำไมเล่าพยายามทำตนเองให้ได้อยู่ใน 3 กลุ่มคือ (1) กลุ่ม เก่ง ดี ฉลาด ยุติธรรม   (2) กลุ่มที่วิ่งเต้น ให้กลุ่มที่ (1) เลือกเข้ามาบริหารประเทศให้ได้และถ้าไม่ไหวจริงๆ ก็คงต้องเป็น กลุ่มที่ (3) ที่จับกลุ่มกันเพื่อสร้างม๊อบเพื่อจะโค่นล้มรัฐบาลให้จงได้ นี่แหละคือ ประชาธิปไตยสุดยอด หรือประชาธิปไตย Thailand จริงๆ รัฐธรรมนูญไม่ต้องมี ศาล  สภา  ตำรวจ  ทหารไม่เกี่ยวเพราะเป็นการปกครองโดยประชาชนอย่างแท้จริงซุดยอด

          นี่คือการเข้าใกล้ยุคพระศรีอาริยะเมตตรัยแล้วนะจะบอกให้ ภูมิใจและดีใจที่จะได้ทันเห็นก่อนตาย จงช่วยกันเร่งให้เกิดขึ้นเถิด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น