วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557

อุทยานดอกไม้ ร้อยมาลี สวัสดีปีใหม่

อุทยานดอกไม้ ร้อยมาลี สวัสดีปีใหม่
มานพ อำรุง (6244)

          จากวาจาแทนมาลีในปีใหม่
ขอน้อมใจ คำนับกายให้พรนั้น
เปรียบมาลัย วาจา ค่าอนันต์
สพสุขสันต์ สรรพสิ่ง มิ่งมงคล
          “สวัสดี” คำนี้ เปรียบกุหลาบ
หอมกำซาบ ซึ้งทรวง ทุกแห่งหน
“รื่นรมย์” ใจ คือบานชื่น ชื่นกมล
“ฤกษ์ยามดี” มีทุกคน ดั่งราตรี
          “เปรมปรีดิ์” ไหน ชื่นใจเท่านางแย้ม
“ชื่นชม” แจ่ม บัวอุบล ปนหลากสี
“สุขสม” จิต คิดดมดอม หอมจำปี
“นิยม” มี นิยามใหม่ ใบนมแมว
          สารภี เปรียบสุข คำ “สุขศรี”
คำ “ปรานี” ยี่โถเห็นเป็นทิวแถว
มะลิวัลย์ คือ “โชคชัย” พ้นรั้วแนว
“สุขสันต์” แล้วรักเร่ไม่เร่ไกล
          มีสร้อยไก่ “สมฤทัย” ในสร้อยสี
“รุ่งเรือง”ดี มีลำดวน รัญจวนไหม
กระดังงา แทนสุข หอม “สุขใจ”
“สิ้นทุกข์” ไป พุทธชาด พุทธคุณ
          เกษมสุข “สุขเกษม” เปรมดวงจิต
ในนิมิตคือบุนนาค หากปลูกหนุน
หรือพวงทอง พวงชมพู คู่พิกุล
คือต้นบุญ พฤกษา มาอวยพร
          โน้มมาลีด้วยวจีที่มีพร้อม
คำนับน้อม สอยด้วยจิตประภัสสร
ผกาวจี เป็นมาลัยสรวมคอ-กร
ด้วยคำกลอนพฤกษาพิสุทธิ์ทั้งอุทยาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น