วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557

“Underdog Employee”..ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตกที่นั่งเป็น “Underdog Employee” ให้ใช้หลักเตือนตัวเองดังนี้
j หาจุดอ่อนให้เจอ วางใจเป็นกลาง ไม่คิดเข้าข้างตัวเอง ค่อยๆค้นหา ถามไถ่ ไล่เรียง จากนั้นก็ประเมินดูว่าแก้ได้หรือไม่ ด้วยวิธีใด
kพูดน้อย ต่อยหนัก พูดทั้งทีต้องแม่นยำ คมชัด เนื้อๆ ชนิดที่ว่าทำให้ผู้ฟังหรือผู้บริหารอึ้งได้ เป็นการค่อยๆ เพิ่มความไว้วางใจและคะแนนให้ตัวเอง
l ลูกขยัน เก่งไม่เท่าคนอื่นต้องอาศัยมุขขยันช่วย ต้องหมั่นทำ หมั่นเรียนรู้ สู้ด้วยแรงแซงด้วยความมานะ ที่สำคัญอย่าลืมวิ่งเข้าหาโอกาส จงขยันขันอาสาในงานที่ตัวเองพอทำได้ เพราะเป็นการเปิดโลกทัศน์ และเป็นการแสดงให้ผู้บริหารเห็นถึงความตั้งใจ เป็นการขอเวทีให้เราแสดงความสารถอีกทางหนึ่ง
„ หาพื้นที่ให้ตัวเอง พยายามหา Positioning ให้ตัวเองให้ได้ Positioning ที่ดีต้องแตกต่าง ต้องให้เจ้านายจำในสิ่งเชิงบวกที่เรามีมากกว่า เช่นเราอาจเก่ง Operation กว่า วิเคราะห์เก่งกว่า ต่อรองได้แจ๋วกว่า หรือแม่นตัวเลขกว่า


ที่มา: ชัยพล กฤตยาวาณิชย์ (กรุงเทพธุรกิจ; 25 ต.ค. 56)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น