วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556

สุขภาพ 4 ด้าน


ทุกคนควรดูแลสุขภาพทั้ง 4 ด้าน คือ (1) สุขภาพทางกาย (2) สุขภาพทางใจ (3) สุขภาพทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ และ (4) สุขภาพทางสังคมหรือการอยู่ร่วมกัน ให้เนิ่นๆที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตั้งแต่ก่อนเกิดได้ยิ่งดี โดยผู้เป็นพ่อแม่ดูแลให้ หรือคิดได้เมื่อไรควรจะเริ่มเมื่อนั้น และทำต่อไปอย่างสม่ำเสมอที่สุด

หลักการดูแลสุขภาพทั้ง 4 ด้านที่ผมสรุปจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของผมคือ (1) อาหารที่มีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสม (2) การออกกำลังกายที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ (3) การพักผ่อนที่ดีและเพียงพอ (4) การรักษาสภาพจิตใจที่เป็นสุข  แจ่มใสมองโลกในแง่ดี และ (5) แบบแผนการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมและเป็นสายกลาง

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

อ้างจาก : วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ; กรุงเทพธุรกิจ (3 .. 55)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น