วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

เพลงเลือกตั้ง สอ.มก.


เพลงเลือกตั้ง สอ.มก.

สมาชิก 6775

            เสียงปี่กลองร้องบรรเลง เพลงเลือกตั้ง                                      ปลุกพลัง ชาว มอกอ รอสรรหา

การเปลี่ยนแปลงแบบบทกฎติกา                                                       สองสายมา เลือกกันได้ให้เสรี

            สายวิชาการ เลือกสาย สนับสนุน                                          สร้างสมดุลสองสายได้เต็มที่

จะรักใคร่ ชอบใครเลือกคนดี                                                                        คนที่มีคุณธรรมประจำใจ

            สมาชิก หนึ่งคน เลือกได้ เจ็ด                                               แบ่งสายเสร็จสรรหา กาเบอร์ไหน

วิชาการ เลือกสามคนจะเลือกใคร                                                      สัญญาณใจ เพ่งพินิจ พิจารณา         

            สนับสนุนวิชาการ เลือกสี่คน                                                          หาตัวตน คนดีมีคุณค่า

ส่วนผู้ตรวจเลือกสามคนค้นหามา                                                      วันเวลาที่นัดหมายให้ทรงจำ

            ยี่สิบหก ถึง สามสิบ พฤศจิกายน                                           วันเลือกตั้งล่วงหน้าช่วยกันย้ำ

สิบสามธันวาคมเรารวมทำ                                                               เตือนความจำเลือกตั้งกันให้ทันกาล

            เลือกคนดีได้คนมีคุณภาพ                                                    ย่อมซึมซาบคุณค่ามหาศาล

สหกรณ์ของทุกคนอยู่ยืนนาน                                                                       ต้องธรรมาภิบาล สานเนื้อใน

            เลือกคนมีคุณธรรม ไม่ลำเอียง                                             คะแนนเสียงสำคัญยิ่ง กว่าสิ่งไหน

สมาชิกอย่าประวิง นิ่งนอนใจ                                                                        โปรดออกไปเลือกคนดี ศรีสหกรณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น