วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

หลักการใช้ชีวิตง่ายๆ แต่สุขใจ


หลักการใช้ชีวิตง่ายๆ แต่สุขใจ

.   จงมีชีวิตอยู่ด้วยจิตแห่ง ความรัก รักโดยไม่หวังผล แล้วคุณจะไม่ต้องพบกับคำว่า ความผิดหวัง ความแค้น ความเสียใจ  อย่างที่ผ่านมา

 . จงมีชีวิตอยู่ด้วย การให้อภัย แล้วคุณจะพบว่าคุณมีจิตใจที่แจ่มใสตลอดเวลา ไม่ปวดร้าวกับอดีตใดๆ

 . จงมีชีวิตอยู่ด้วย การรู้จักตนเอง มากกว่ารู้จักผู้อื่น แล้วคุณจะพบว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแต่แก้ไขด้วยตัวเราทั้งสิ้น

 . จงมีชีวิตอยู่ด้วย การอยู่อย่างพอเพียง แล้วคุณจะพบว่าคุณไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเกินความจำเป็น ด้วยความอยาก และความโลภ

 . จงมีชีวิตอยู่กับ ความจริง แล้วคุณจะพบว่าจิตของคุณได้รับการปล่อยวาง อย่างแท้จริง โดยไม่คาดหวังกับสิ่งใดจนเกินไป

 . จงมีชีวิต อยู่อย่างผู้ให้ มากกว่าการเป็นผู้รับ แล้วคุณจะพบกับความสุขลึกๆ ที่เป็นยาอายุวัฒนะจากการให้นั่นเอง

 .      จงมีชีวิตอยู่อย่าง มีศีล สมาธิ ปัญญา แล้วคุณจะพบกับคุณค่าของชีวิต ที่จะมีแต่คำว่า สะอาด สว่าง สงบ

 . จงมีชีวิต อยู่กับปัจจุบัน อดีตคือประสบการณ์ อนาคตยังมาไม่ถึง ฉะนั้นทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วคุณจะพบว่า  ชีวิตจะดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด

 . จงมีชีวิตอยู่ด้วย การสะสมความดีและบุญกุศล ให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แล้วคุณจะพบว่า ชีวิตของคุณมีตัวช่วยอยู่ตลอดเวลา

คุณจะแคล้วคลาดจากภัยพิบัติทั้งปวง เพราะผลบุญจะลงมาหล่อเลี้ยงและรักษาบุคคลนั้น ให้มีความสุขความเจริญสืบต่อไป

อีเมลส่งต่อจาก รศ.สุวัฒน์  เกียรติเสวี (1930)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น