วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556

“ของแท้”


ผู้นำที่เป็นของแท้นั้นจะต้องมีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน อีกทั้งมีความมุ่งมั่น ความกระตือรือร้นต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จะต้องเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับทั้งงานและคน เป็นผู้นำที่นำด้วยทั้งสมองและหัวใจ

รศ. ดร.พสุ เดชะรินทร์
กรุงเทพธุรกิจ ; 4 .. 55

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น