วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ธรรมะสะกิด...ชีวิตในบทเพลง


ธรรมะสะกิด...ชีวิตในบทเพลง

มนาโป 6244

            โลกสร้างชีวิต จิตสร้างชีวา

          อันความสุขความทุกข์ทั้งสิ้นในโลกนี้ เป็นที่โลกหรือเป็นที่ใจเราหนอ โลกทำให้เราต้องอึดอัดขัดข้องเป็นนิจ หรือใจเรานึกคิดปรุงแต่งโลกจนขัดข้องไปเอง โลกครอบงำใจเรา หรือใจเราครอบงำโลก

            ความนึกคิดปรุงแต่ง (สังขาร) ตามกิเลส ตัณหา อุปาทานของเราเกิดขึ้นด้วยความเคยชินและรวดเร็วจนสติตามรู้ไม่ทัน แต่เมื่อใดสงบ ระงับจากสังขารและความยึดมั่นทั้งหลายเสียได้ ความโล่งว่างเบาสบายก็เกิดขึ้นแทนความวุ่นวายแบบโลก และเมื่อนั้นเราจะเห็นได้ด้วยใจตนเองว่า  สุขหรือทุกข์ เป็นที่ใจ ใช่ที่โลก

          เหตุการณ์ในอดีตยังมิได้เปลี่ยน โลกก็หยังหมุนไปเช่นเดิม แต่เหตุใดความรู้สึกสงบเย็นจึงเกิดขึ้นแทนที่ความทุกข์ร้อนวุ่นวาย เป็นที่สิ่งภายนอก หรือความรู้สึกภายใน โลกเปลี่ยนไป หรือใจเราเปลี่ยน (ชัยชนม์ ในหนังสือชีวิตงาม เล่ม ๔)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น