วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2556

พึงระลึกเสมอว่าคิดก่อนทำ


พึงระลึกเสมอว่าคิดก่อนทำ

  …ท่านทั้งหลายมีสมองที่จะคิด เพียงแต่ขอให้ใช้สมองคิดเท่านั้นเอง การที่ทำการเรียกร้องหรือชักชวนให้ทำอะไรก็ตาม จะต้องคิดให้รอบคอบ เพราะว่าไม่ใช่ท่านเอง หรือผู้ที่ชักชวนให้ทำอะไรที่คิดถูก ที่คิดแล้ว แต่ว่าถ้าไปชักชวนคนอื่น คนอื่นเฮโลไป อย่างที่เห็นได้ว่าบางทีเลยสนุกกันไปเลยแล้วอาจเกิดอันตรายต่อส่วนรวมก็ได้ แล้วลงท้ายก็เสียประโยชน์เสียจุดประสงค์ด้วยซ้ำ...

 

พระบรมราโชวาทในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๑๕

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น