วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เล่าเรื่องการคิดดอกเบี้ยเงินกู้รายวัน


เล่าเรื่องการคิดดอกเบี้ยเงินกู้รายวัน


มาโนช  สุวรรณศิลป์ (2757)

            เรื่องเก่าๆ ถ้าไม่เล่าก็ลืม เรื่องที่เล่าต่อไปนี้เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เกิดขึ้นใน สอ.มก. ที่ก่อเกิดประโยชน์ต่อมวลสมาชิกโดยรวม ผู้เล่าไม่มีเจตนาก้าวล่วงผู้หนึ่งผู้ใด เพราะทุกท่านที่กล่าวถึงล้วนแล้วแต่มีคุณูปการต่อ สอ.มก. ทั้งสิ้น

            การคิดดอกเบี้ยเงินกู้รายวันของ สอ.มก. ได้ริเริ่มคิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531 (คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 30) ก่อนหน้านั้น สอ.มก. จะคิดดอกเบี้ยเงินกู้เป็นรายเดือน กล่าวคือ ถ้าสมาชิกกู้เงินและรับเงินกู้ภายใน (ก่อน) วันที่ 15 ของเดือน  เดือนนั้น สอ.มก. จะคิดดอกเบี้ยเต็มเดือน (คือ 30 วัน) หากสมาชิกกู้เงินหรือรับเงินกู้หลังวันที่ 15 ของเดือน ในเดือนนั้น สอ.มก.  ก็จะคิดดอกเบี้ยเงินกู้ 15 วัน (ครึ่งเดือน)

            ปี พ.ศ.2531 ได้มีคณะกรรมการกลุ่มหนึ่ง (เสียงข้างน้อย) ได้รับข้อเสนอแนะจากสมาชิกส่วนหนึ่งว่าการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าวข้างต้นนั้นไม่เป็นธรรมกับสมาชิกผู้กู้ เห็นควรให้พิจารณาคิดดอกเบี้ยเงินกู้เป็นรายวันตามที่รับจริงจ่ายจริง

            ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการได้มีการนำเสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุม ผู้เขียนซึ่งอยู่ในที่ประชุมด้วย ใครขอเล่าบรรยากาศในที่ประชุมเท่าที่จำได้ดังนี้

            คณะกรรมการหน้าใหม่ (เสียงข้างน้อย) ได้ขอร้องให้รองประธานกรรมการท่านหนึ่ง (ผู้อาวุโส) เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ผลปรากฏว่าผู้เสนอต้องขอถอนเรื่อง เพราะกรรมการที่เป็นนักกฎหมายให้เหตุผลว่าเป็นกฎหมายสหกรณ์แก้ไขไม่ได้

            รองประธานฯ ผู้เสนอได้บ่นพึมพำ “ว่าอย่างไรไอ้ลูกศร”  มีเสียงโต้ “ผมจะไปรู้อาจารย์เหรอ อาจารย์ผู้คล่ำหวอด” (ลูกศรนั้นเป็นนิคเนมเรียกกรรมการท่านหนึ่ง ซึ่งมีลายเซ็นเป็นลูกศร (ทู่) ไร้พิษสงได้เปลี่ยนลายเซ็นใหม่แล้ว ปัจจุบันนั่งเป็นรองประธาน สอ.มก.)

            ต่อจากนั้นกรรมการกลุ่มผู้นำเสนอได้มาเปิด พ.ร.บ. ข้อบังคับและระเบียบการ สอ.มก. ดูปรากฏว่ามิได้เป็นกฎหมายสหกรณ์ เพียงแต่เป็นระเบียบการของ สอ.มก. เท่านั้น เพราะฉะนั้นจึงแก้ไขได้และได้นำเสนอเข้าไปใหม่

            ท่านเชื่อหรือไม่ว่าจากเรื่องที่เล่ามาข้างต้นนั้นใช้เวลาแก้ไขกว่าจะแล้วเสร็จประมาณ 1 ปี ถึงจะใช้ได้ปี พ.ศ. 2532 เพราะกรรมการในขณะนั้นจะประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้น

            เมื่อแก้ไขระเบียบการคิดดอกเบี้ยเงินกู้รายวันแล้วเสร็จ ผลที่สมาชิกได้รับตามมาอีกมากมาย เช่น สมาชิกผู้น้อย (เงินเดือนน้อย) ก็สามารถกู้ได้มากขึ้นเพราะนำใช้การผ่อนชำระหนี้แบบแฟลตเรทและขยายระยะเวลาผ่อนส่งยาวขึ้น สามารถกู้ไปเพื่อซื้อบ้าน ซื้อที่ดินได้

            การคิดดอกเบี้ยเงินกู้ระเบียบ สอ.มก. ว่าดังนี้ การคิดดอกเบี้ยให้คิดเป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินคงเหลือ โดยจะเริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่รับเงินกู้ แต่ไม่คิดดอกเบี้ยในวันที่นำเงินมาชำระ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น