วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556

รู้จักประสานงานประสานประโยชน์


รู้จักประสานงานประสานประโยชน์

  ...ในการทำงานทุกอย่าง บัณฑิตจะต้องสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับผู้อื่นฝ่ายอื่นอยู่เสมอ ดังนั้นเมื่อทำงานร่วมกับผู้ใดฝ่ายใด จะต้องทำความเข้าใจประสานงานประสานประโยชน์กันให้ได้ และที่สำคัญจะต้องเปิดตาเปิดใจให้กว้างรับรู้ความก้าวหน้าของวิชาการต่างๆ อยู่เสมอ เพื่อพัฒนาจนพัฒนางานให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถ้าท่านทั้งหลายหมั่นฝึกฝนและถือปฏิบัติสม่ำเสมอแล้ว ก็เชื่อได้ว่าแต่ละคนจะประสบความสำเร็จในชีวิตตามที่มุ่งหวังได้...

 

พระบรมราโชวาทในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น